Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUCHOVNÍ PŘÁTELÉ Z UNIVERZA - ŽIVOT MÁ VELKÝ SMYSL A PROCES UMÍRÁNÍ JE ZMĚNA ENERGIE

9. 12. 2020

heartheartheartheart

 heartDUCHOVNÍ PŘÁTELSTheart

 Obr. 420

formování duchovních hodnot

FOTO - cs.ilovevaquero.com

DUCHOVNÍ PŘÁTELÉ Z UNIVERZA

(Promlouvání)

ŽIVOT MÁ VELKÝ SMYSL

 

,,Vaše Země se naskytla v různých životních etapách. Jste nyní v poli pozornosti mnoha nespočetných bytostí. Vaši úlohou je hrát na poli čestnosti bez závisti a lží."

,,Nejste však sami schopni rozpoznat a rozpoznávat určité nesrovnalosti, jelikož jste zahlceni. Zcela pohlceni informacemi, které již postupně po mnoho let každodenně přibývají a tak vám zastírají rozum a srdce. Nejste tak schopni rozeznat ani sami sebe v neprospěch vás samotných. Nacházíte se v bludném kruhu, který se zatahuje a vás škrtí, a tak pomalounku nastává kolaps jménem strach."

,,Je to lítost, která vám pravdomluvným a pravdomluvně smýšlejícím se naskytne každým dnem ve jménu Boha a lásky, kteří jsou ve vašem srdci zaseti. Je tomu tak - nedopatření, nepravost, nepravdivost a bez lítosti Vás ubíjí každý nespravedlivý den."

,,Máte před sebou úsek vaší pozemské cesty - té cesty, kterou jste přišli žít a prožít v tyto časy na matce planetě Zemi. Každý krok, každá šlépěj Vás ponechává jako stopy nesmazatelné z povrchu matky Země. Každý nádech a každý výdech nechává za sebou stopu Vašeho života - jste součástí matky Země, jste s ní spjati pokud žijete. Vyvolila si vás a nyní čeká, že ji budete pomáhat a ne se ji vzdalovat bez lásky. Vaše napětí sklízí nezdar, Vaše pohnutky jsou činy neúspěchů, vaše výčitky a domýšlivost nesou nuzná opatření, která vás vedou cestou stínu. A bez příčiny a podstaty jste jen uličkou beznaděje a choulíte se sami v sobě."

,,Hledejte nutný východ slunce a budete odzbrojováni, a stanete se tak pomyslnými zachránci hlavně sami pro sebe. Tím začněte - být sám sebou v opravdovém světle lásky, pokory a uvědomění si, že život má velký smysl."

Heart

FOTO - deborahbeers.com

PROCES UMÍRÁNÍ JE ZMĚNA ENERGIE

,,Proces umírání není nic jiného než změna energie v něco vyššího a čistšího než je člověk běžně zvyklý. Projevuje se to jiným vnímáním prostoru a množstvím jemnohmotné energie, která vás najednou pohlcuje a obklopuje. Je to TO něco, co nyní nemůžete pocítit ani procítit na zemi. Je TO jako pavučinka, která se houpe v příjemném letním závanu větříku. Je TO jako rozestoupená mlha, která je jakoby oparem v ničem. Jste řízeni jen a jen vědomím bytí nebo-li jsoucna sami v sobě. Pohrává si s vámi bytí jsoucna všeho ve všem - jednota prostoru a čas v bezčasovosti. Proměna je velmi citlivé vědomí, které prostupuje vším a všudy. Je TO pocit svobodnější svobody v ústrety novým příchozím, kteří nám pomáhají zvládnout ony chvíle jinakosti, které jsou vlastně nám známé a blízké. Ale vy sami si jen polehounku a pomalounku rozpomínáte a zvykáte si tak na nové bytí, které vám je velmi, velmi příjemné..."

Promlouvali k vám Duchovní přátelé z univerza

Promlouvání přijala ALDERONNARA

 Alderonnara@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

Kopírovat a přepisovat články je umožněno, ale všechny věty musí zůstat ve slovasledu tak, jak byly přijaty a nesmějí být doplňovány, nahrazovány a zaměňovány jinými slovy !

Pod každým zkopírovaným nebo přepsaným článkem má být uvedena tato věta : PROMLOUVÁNÍ PŘIJALA ALDERONNARA

( Požadavek duchovních přátel )

heart DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ heart

 Obr. 420

heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart    heart

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář