Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ

ALDERONNARY

,,Přátelé jsou Andělé, kteří přinášejí do života radost,

do duše slunce a do srdce lásku."

Předávám vám s láskou přijatá poselství!

Alderonnara@seznam.cz

,,Přátelé, pokud budete pročítat tyto stránky, nacházejte Víru ve Vyšší Pravdu. Navzdory rozporům a obtížím tohoto světa, je Náš život veliké Tajemství, jež se odvíjí v dokonalém souladu s Univerzálními zákony tak, aby sloužilo Našemu pochopení a probuzení, a My mohli žít Duchovnějším životem."

Slova v Promluvách Vesmírných Přátel jsou velmi pravdivá a hluboká.

(Promluvy Duchovních Přátel)

 ,,Zde Jsme, a čekáme na Vaše spontánní uvědomění si své podstaty zrození právě v téhle chvíli Vzestupu k novým zítřkům, a pro nová přátelství a spolupráci s Námi!“ 

 

,,Vidíme a zažíváme společně s Vámi měnící se strukturu planety Země. Země, která je již dlouhodobě přerušována svým špatným dechem a to hlavně dýchavičností, která proměňuje její hodnotné kvality, kvality pro přísun a výdej blahodárné energie, která má být Vám všem lidem k dispozici."

,,Ale ono to je jinak, pro Vás je to normální, ale pro Nás jsou to tak zvané šoky matky Země, která odolává náporům ze všech stran. Není možné, aby vše stále trpěla, a proto se začíná bouřit tam, kde ji její trápení bolí.“
    
,,Jsme srozuměni Vašim bezcitným chováním, ale přece již otevíráte oči a probouzíte se s dlouhověkého spánku, který ještě v mnohých přetrvává."

,,Nejste všichni slepí, hluší a bezcitní, a proto VY svou láskou by jste měli nejprve uzdravovat sebe, a pak okolí a tak pomáhat i matce Zemi, která tuto pomoc nutně potřebuje.“
     ,,Máme již množství z Vás pod kontrolou ve spojení, a chceme dokázat přece jen Bratrství, které Nám s Vámi přísluší. Nelekejte se, ale přizvěte Nás pro Vaši bezpečnost a pro Vaše uzdravení. A také chceme Vám ukázat Cestu Pravdy, kterou máte nastoupit, a která vyžaduje Vaše úsilí vyléčit matku Zemi z neúspěchů a pochodů, které ji zraňují až do jejího nitra.“
 

,,Také chceme započít Mír, který je vyžadován Univerzem po všech stránkách. Nemějte obavy z Našeho kontaktu s Vámi, ale naopak spěchejte se svými pozitivními myšlenkami k Nám do vesmíru, kde Váš příjem myšlení bude vzkvétat, a pomoc bude rázem na cestě zrealizována."

,,Chceme ve Vás vyvolat pocit neukřivděnosti a Bytí bez viny, aby jste své následky do dalších Vašich inkarnací nenesli s tím, že Vaše vina byla a je na téhleté stránce a po pravdě řečeno, že jste nemohli a nebo-li nechtěli jste, aby Naše pomoc byla tou největší tečkou při Vzestupu, na který tak dlouho čekáte a My s Vámi.“
     ,,Nejste žádné hračky na hraní, ale myslící Bytosti Světla, které potřebují obnovit Světelný přísun po všech stránkách života na Zemi. Váš příjem a naladění na Naši vlnovou délku se stane lékem, který Vás bude napájet a navádět na Světelnou Cestu. Pozvedne Vás na úroveň velice chápavých lidí. Proměníte se v lidské bytosti plné lásky a porozumění, a Vaše mysl a uvažování nabude nových hodnot, kterým se zde říká Morální Vybavenost Světelného Vědomí."

,,Postoupíte v rozkvětu Vaši duše a s poznáním kontaktérských dalších bytostí se povznesete v Uvědomění Pravdy a v jejím naplnění zde v Univerzu.“
     ,,Zde jsme a čekáme na Vaše spontánní uvědomění si své podstaty zrození právě v téhle chvíli Vzestupu k novým zítřkům a pro NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI S NÁMI !“

  ,,Slova v promlouváních jsou hluboká pro uvědomění mnohým přijímajícím lidičkám.“

Promlouvání přijala ALDERONNARA

BUĎTE K SOBĚ LASKAVÍ, JEDEN K DRUHÉMU.

NECHŤ LÁSKA PROVÁZÍ VAŠE KROKY.

 holeman9.jpg

  UPOZORNĚNÍ

Kopírovat a přepisovat články je umožněno, ale všechny věty musí zůstat ve slovasledu tak, jak byly přijaty a nesmějí být doplňovány, nahrazovány a zaměňovány jinými slovy!

Pod každým zkopírovaným nebo přepsaným článkem má být uvedena tato věta: PROMLOUVÁNÍ PŘIJALA ALDERONNARA

(Požadavek duchovních přátel)

 holeman4.jpg

 POZNÁMKA

,,Na této Úvodní stránce a v Promluvách Duchovních Přátel jsou uvedena jen skutečná a pravdivá Slova, která jsem přijala. Svěřuji Vám tato Slova, která jsou mocná tím, aby Nám pomohla a vedla Nás k novému způsobu Bytí. Aby Nám tato Slova dodala odvahu a připoměla Nám - Kdo jsme, že máme Sílu, na kterou jsme zapoměli."

,,Slova od Duchovních Přátel Vám sděluji přesně tak, jak jsem je přijala, a vím, že nyní nastal čas Vám je předat."

,,V této době je potřebné zvyšovat frekvenci, a tak se otevřít cestě komunikace s vyššími dimenzemi. Získávat tak informace od rozvinutějších stvoření a vyšších učitelů nebo-li živoucích knih."

Alderonnara

,,Duchovní Přátelé mají vědomí a jejich energie je vyšší, rychlejší. Tito Přátelé jsou tady, aby Nás podporovali, vedli s láskou, dodávali Nám energii, pokud o to vše požádáme s úctou, láskou a pokorou."

,,Duchovní Přátelé jsou vždy pozitivní, milující a moudří. Jsou tady, aby Nám pomáhali prohloubit Naši vnitřní duchovní energii a podpořili Nás k dosažení našich cílů.“

,,Duchovní Přátelé jsou stvořeni z láskyplné energie a jsou připraveni Nám pomoci v duchovním vývoji."

,,Pokud věříme celým svým srdcem bez pochybností, že Duchovní Přátelé existují (a tito Duchovní Přátelé to doopravdy vědí, jak to cítíme), tak teprve pak jsme připraveni a můžeme s nimi komunikovat v duchu, ale i nahlas. Velmi rádi Nám pomohou a poradí tím nejlepším způsobem.“

,,Aby jste navázali kontakty, buďte v klidu, ptejte se, naslouchejte, důvěřujte. Instinkt a Intuice Vám propůjčí vedení dříve, než Váš rozum porozumí."

,,Chcete-li dojít k vědění, poznatkům, a chcete-li dosáhnout moudrosti, zbavte se toho, co si myslíte, že Víte - a nakonec pochopíte."

,,Vy sami jste odborníky na svůj život a nosíte v sobě Klíč ke své vlastní Pokladnici. Víte daleko více, než co jste se kdy naučili, dočetli anebo slyšeli, protože Vy sami jste s tím vším spojeni."

 INDIÁNSKÁ MANTRA

 

Alderonnara@seznam.cz

Poslechněte si píseň, která vás chytne za srdce

CHTĚL BYCH RUKOU OSUDU, VRÁTIT ZPĚT TEN ČAS

Text i zpěv: AURORAN DIFT LAVUS

  Text je v prastarém Slovanském jazyce Čahínština (pod titulky slovinština), který byl vytvořen před 530 tis. lety Lidským Rodem Persuánes a členem Faho Čahinu Efeku.

https://www.youtube.com/watch?v=zBid5xwAe9s

heart DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ heart