Jdi na obsah Jdi na menu
 


BARBARA MARCINIAKOVÁ - Cesta posílení

18. 11. 2012

DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ  

Z KNIHY:

BARBARY MARCINIÁKOVÉ

CESTA POSÍLENÍ

Plejádská moudrost pro svět v chaosu

Barbara Marciniak: Cesta posílení - 2012 Plejádská moudrost pro svět v chaosu

Multidimenzionální realita a plán existence

,,Sdělujeme vám naše náhledy na podstatu existence jako obětinu za vaši pozornost během těchto časů zmatků a změn, abychom vás vyburcovali k probuzení a převzetí zodpovědnosti za svůj život."


,,Každý na této Zemi je tu proto, aby se toho zúčastnil a podílel se na masovém probouzení lidstva vedoucím k uznání faktu, že vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu. Je rozhodující, abyste tomu porozuměli, jelikož jste zapojeni do úrovní a hladin reality, které se navzájem prolínají a umožňují vám tvořit a zkoumat velkolepou multidimenzionální podstatu existence."


,,Vědění je posvátné, a když učiníte volbu, zda chcete v dnešním světě být informováni nebo se pouze bavit, odhalí tato zkouška velmi mnoho." ,,Rozvinout svou mysl a porozumět tak hlouběji smyslu života není jen osvobozující; je to rozhodující pro vaši duševní pohodu. Vědění je totiž moc a to, jak ji používáte, nevyhnutelně udává směr vašemu osobnímu i kolektivnímu životu."


,,Společenské a politické situace, kterým nyní čelíte, ať už osobně či v celosvětovém měřítku, zahrnují velmi intenzivní testování vaší bystrosti. Všichni jste vyzýváni, abyste prohlédli ten obratně vykonávaný, ohromující byznys se strachem, který zamořuje planetu. Udržet si pozitivní víru ve všem, na co každý den narážíte, není vždycky snadné. Je však důležité mít na paměti, že obtížné a náročné zkušenosti předcházejí uskutečnění všeho, co stojí za to. Volby, jež činíte, a rizika, která jste ochotni nést v této době, jsou nutné pro posílení vašeho odhodlání, abyste konečně uznali a začali využívat svou vlastní sílu. Koneckonců vše, s čím se setkáte, vytváříte z velmi dobrých důvodů."


,,V existenci je vše včetně vás naplněno formou síly. Přemýšlejte chvíli o svých názorech na pojem síly a osobního posílení. Jaké dojmy se vám vynořují ? Jaká forma síly ve vás podle vás spočívá ? Od pradávných časů se uvědomění a osobní posílení považovaly za neoddělitelné protějšky, jako dvě strany jedné mince. Spojení těchto hodnot bylo ceněno a vysoce hodnoceno jako nepostradatelný klíč k moudrosti ve všech dimenzích a kronikách vesmíru a času, protože se na něj pohlíželo jako na základ pro tvoření a udržování zdravého a vitálního života."
 ,,A nyní, na počátku třetího tisíciletí, se lidský druh setkává s velkou kosmickou lekcí o hodnotě života. Toto prastaré vědění, dlouho nevyužívané a uchovávané dědictví, je připraveno prodělat vzkříšení a vrátit se na své právoplatné místo ve výkladní skříni lidských hodnot."


,,Žijete v době, kdy se šance na posílení sama sebe, rozšíření vědomí a duchovní růst zdají být neomezené. Z určitých úhlů pohledu je to čas a místo, kdy můžete být uprostřed mnoha, mnoha pravděpodobných realit, dimenzí a způsobů existence."


,,Časy, ve kterých žijete, jsou obzvlášť náročné, protože nyní jste ponořeni do zkoumání velmi intenzivní etapy ve vývoji lidstva. Silná touha dosahovat stále jasnějších stavů většího uvědomění a citlivosti vás nutí cítit, překonávat a vyrovnávat se s možnostmi a situacemi ve svém životě." ,,Všichni lidé na Zemi jsou v krizi. Tato krize pramení z hluboce zakořeněného strachu z poznání pravdy. Abyste se mohli tohoto kolektivního otroctví strachu zbavit, musíte být ochotni spatřit více a proniknout hlouběji do toho, co víte."

 

,,Nyní je čas zapojit svou duchovní podstatu a začít vyspěle používat svou mysl. Nacházíte se uprostřed bouřlivé transformace, zasvěcení během temné noci duše, a musíte být ochotni a schopni rozpoznat problémy ve svém osobním i kolektivním životě a uskutečnit jejich řešení."


,,Jste na pokraji úžasné celosvětové duchovní revoluce, a pokud máte tohle na paměti, je nezbytné vědět, že možností k rozvoji bude vždy plno, když se je naučíte vytvářet."


,,Porozumět síle víry i síle myšlení, jednotlivě i hromadně, je nejnaléhavější a rozhodující věcí pro udržení lidského druhu. Přijetí těchto dvou důležitých klíčů k vědění může otevřít vědomí lidí novému pohledu na svět, svět neomezených možností a vysoce kreativních řešení."

 

,,Víra je v podstatě dohoda o realitě, přičemž osobní i kolektivní víra formuje konstrukci a parametry vaší životní zkušenosti v jakékoli době. Přesvědčení, myšlenky a pocity zanechávají zřetelné výchovné stopy v poli životní energie, obklopující váš svět."

 

,,Po všechen čas něco vytváříte a lidstvo se překotně ubírá vstříc tomuto ohromujícímu poznání. Časy, ve kterých žijete, charakterizují obrovské změny. Vyžaduje to od vás značnou přizpůsobivost a jasný záměr, abyste se tímto neocenitelným procesem lidské transformace mohli zabývat. Je nutné rozvíjet schopnost uvědomování si, na co myslíte, co cítíte a co říkáte, a utvářet svůj život čistě a srozumitelně pomocí slov, myšlenek a skutků, abyste mohli žít plnohodnotný život. Převzít odpovědnost za sílu, kterou ztělesňujete, je neodmyslitelným a nejdůležitějším ponaučením v této transformaci."
 

,,Rozvíjející se vědomí zaplavuje s ohromující rychlostí planetu a stimuluje lidstvo na Buněčné úrovni směrem k probuzení a odhalení vlastní síly."
 

,,Nikdy tu nebyl větší tlak na skutečné vypořádání se s vlastním životem a se světem celkově. Pro některé lidi je tento úkol tak náročný, až se zdá zdrcující. V průběhu těchto časů změn otevíráte svou mysl, abyste zvážili úhly pohledu a perspektivy života, které se rozprostírají vně schránky oficiálního způsobu myšlení. Je to moudré a zároveň obdivuhodné. Fantastické změny, zapříčiněné zrychlenými energiemi, totiž slouží k vaší stimulaci - abyste pochopili realitu novým způsobem. Zvolili jste si být tady v tomto čase, abyste mohli přispět svým jedinečným úhlem pohledu k souboru náhledů vědomých bytostí, které vyvolávají „velké duchovní probouzení" na planetě Zemi."
 

,,Uvědomění je stav mysli a je to i podstata hry, která se v těchto časech změn hraje. Musíte být ochotni a schopni říkat věci na rovinu, to znamená s odvahou a přesností pojmenovat a rozeznat, co vidíte a cítíte na všech úrovních. Kolektivně i jednotlivě vaše svoboda závisí na vaší schopnosti nazývat věci pravými jmény. Vaše životní lekce se také týkají velmi obtížných problémů s rozlišováním ve vztahu k fyzické a nefyzické realitě. Volby, které činíte každý den, jsou rozhodující pro vaši duševní pohodu. Stejně důležité je, že vaše myšlenky nejen určují chod a směr vašeho života v trojrozměrném fyzickém světě, ale také pronikají a zasahují do mnoha dalších realit. Sázky na tuto „hru vědomí" ustavičně rostou a vy jste víc než kdy jindy vyzýváni, abyste odhalili své nejskrytější pocity a uznali je jako prvořadý zdroj k vytváření své reality."


,,Váš potenciál být více vědomí soustavně narůstá díky světelné rychlosti, se kterou probíhá výměna nových myšlenek a realizace z nich plynoucích možností. I když se možná spoléháte na tištěné slovo, abyste se učili a rozvíjeli své znalosti a vědomí, jste po všechny časy vysoce telepatičtí. Od roku 1987 každý rok pozvolna nabývá na intenzitě proud kosmických energií, které ovlivňují vaši planetu, což má za následek zrychlení tepu života: asi jste si všimli, že váš život má stále větší spád, jak je vidět z nároků, které na vás klade, a podle vyčerpávající rychlosti, se kterou musíte fungovat, jen abyste se uživili. A to, na co myslíte a na co se soustředíte, stává se stejně rychle skutečností. Tato doba si nežádá pouze to, abyste si začali více uvědomovat dění v globálním společenství, ale vyžaduje i novou úroveň zodpovědnosti a upřímnosti ve vašem vztahu k sobě samému. Vnější svět zrcadlí vaši vnitřní realitu. Musíte být ochotni zúčtovat se svým životem a stát se mistry v novém způsobu myšlení, abyste zvládli zčeřené proudy lidského vědomí."


,,Pro některé lidi je tohle vskutku doba nesmírného stresu a prudkých změn. Mnoho životů se obrátilo naruby, četné rodiny i jednotlivci čelí velmi nepříjemným pocitům, že byli zahnáni do kouta. Tlak vyžadující větší flexibilitu a změnu života i víry jedince se zvyšuje šokujícím tempem. Světová ekonomika se neustále mění a vznikají v ní zmatky, potíže s účetnictvím srazily důvěru lidí ve velký byznys, propouštění pokračuje, aby byla nejistota ještě větší, a nezaměstnanost denně roste, zatímco spousta lidí přemýšlí, jak přežije."

 

,,Nemoci zvířat i lidí se vymykají kontrole a představují enormní celosvětovou zdravotní krizi, politika zapáchá špinavými obchody těch, kdo se vyznají, válečné bubny zní pořád dokola, nukleární útoky a terorismus jsou pasovány na hrozbu číslo jedna v ovládaných médiích, nárůst sexuálního násilí a zvráceného jednání je do nebe volající, míra zadlužení přesahuje všechny meze a krádeže, podvody a lži jsou běžnými hodnotami totálně zkorumpovaných vlád všude na světě. Vypadá to, že takzvaní čelní představitelé nesplnili svůj přidělený úkol udržet svobodu a prosazovat volnost jako občanskou odpovědnost. A tak v této fázi hry začíná každý přemítat, proč ve světě vládne takový zmatek. To je ovšem skvělé znamení, poněvadž ohlašuje tolik potřebnou analýzu a přehodnocení života, které musí provést každý z vás."


,,Značný nárůst vyzařování kosmické energie směruje lidstvo k duchovnějším cílům."


,,Veškerou existenci zaplňuje energie, která je citlivá, živá, inteligentní, pružná a telepatická. A vzhledem k tomu, že vy jste její součástí, máte ty samé vlastnosti. Váš solární systém putuje hlubinami vesmíru, přes terén vysoce nabitý kosmickým zářením, který protkává zdánlivě nekonečná síť plánů vědomí. Tím se vytváří obrovská záplava ohnivé energie, jež nepřetržitě bombarduje Zemi. Její součástí je nezměrné množství silných atomových částic, které pronikají buňkami a atomy všech věcí a poskytují jim nebeskou elektřinu plnou životní síly. Na temeni malých dětí se nachází měkké místo, které staří mudrci často nazývali „vstup do nebe", poněvadž věděli, že jde o bránu, kudy prochází kosmická energie a duchovní inteligence do mozkových center."

 

,,Kosmické záření nabíjí centrální nervovou soustavu životní silou a zároveň funguje jako neviditelné prodloužení fyzického nervového systému a spojení s rozlehlejším vesmírem."
,,Značný nárůst vyzařování kosmické energie směruje lidstvo během tohoto období změn k duchovnějším cílům a ke vnímání existence ve více transcendentním světle. Tuto tajemnou kosmickou energii už dávno objevili a různě pojmenovali lidé všech možných kultur: nazývali ji sjednocené pole, ki nebo čchi, prána, orgon, éter, dračí síla, životní síla a kosmické záření - všichni mluví o stejné záhadě. Bez ohledu na to, pod jakým názvem ji znáte, používáte tuto energii po celý život jako neomezený zdroj síly, abyste mohli promítat své já v existenci. Během vlastních zážitků používáte své myšlenky, pocity a touhy a vytváříte tak svůj svět. Tvořivá síla spočívá ve všech formách vědomí, přičemž vědomí setrvává ve stavu nejvyšší součinnosti v celém spektru existence. Vědomí je existence. A láska je prvotní zdroj, chvění pulsující kosmické energie, které pohání a živí každý aspekt v poli existence."


,,Toto ohromné energetické pole soustavně stimulují a ovlivňují aktivity velkého božského fenoménu, který prostupuje řekami prostoru i času. Vy věříte, že velkolepé imploze a exploze kosmických plynů probíhají jako nahodilé události a dokládají tím, že vesmír je v neustálé kolizi sám se sebou. Ale to sotva. Zatím jste si netroufli uznat a připustit přítomnost hlubokého řádu, který je v jádru všeho života."

 

,,Rozvíjející se kolektivní Kosmická inteligence skutečně oživuje, plánuje a konstruuje existenci s jasným a uctivým záměrem. Ve skutečnosti všechny formy vědomí mají vlastní schopnost plánovat a utvářet zkušenosti. Bráno z vyšší perspektivy, celá tato vzájemně propojená síť kosmického vědomí je klíčovou složkou ve hře života. Hvězdy na nebesích mají mnoho funkcí. Hvězdné komponenty jsou v podstatě komunikační centra životní síly, složitě spletená dohromady pomocí rozsáhlého telepatického spojení. Mnoho inteligentních bytostí je využívá jako prostředky pro přenos specifického vysílání z jednoho místa do druhého pomocí modulace frekvence. Každý světelný záblesk, supernova i sluneční záření, každé dění - ať velké či nepatrné - je nepostradatelně důležité pro rozvoj všech částí této kosmické sítě a je uváděno do chodu přesně podle plánu v té či oné realitě."
,,Země je ve vesmíru umístěná poblíž vnějšího okraje spirál galaxie Mléčná dráha, vzdálená mnoho tisíc světelných let od mystického Galaktického centra. Podle vašich výpočtů urazí světlo za jeden rok téměř šest trilionů mil. Pokud byste takto cestovali, ocitnete se v určité fyzické vzdálenosti od tohoto světelného a energetického zdroje. I když se může zdát, že žijete na nějaké odlehlé ulici na galaktické mapě, všechny části existence jsou ve vzájemném vztahu a neodmyslitelně propojené pomocí silné, pulsující, živoucí, pečující, tvořivé a stále se měnící sítě kosmické energie. Jste z této energie stvořeni a máte zodpovědnost a zároveň povinnost zvládnout tuto hojnost vitality, bez ohledu na to, v jaké oblasti reality se nacházíte."


,,Nejdůležitější je, abyste připustili fakt, že jste mocné bytosti. Vaše fyzické tělo vám slouží jako intimní vzor dokonalé formy života. Toto složité a úžasné seskupení buněk, kostí a orgánů demonstruje ohromnou síť součinnosti, jež zrcadlí primární podstatu existence. Jste skvěle navrženi, jako jedinečný organický počítač, plně schopný vědomě prožívat rozličné úrovně vlastní reality stejně jako mnohých dalších."


,,Pravda je, že váš svět teprve začíná objevovat množství schopností vlastních lidskému druhu. Po tisíce let drželo plno chytrých kliček lidstvo stranou od pochopení skutečné podstaty jeho vlastní síly a přirozeného nadání vytvářet svůj svět. Mnohá tisíciletí jste věřili, že postrádáte svou sílu, a po celém světě jste to brali jako fakt. Manipulátoři toho dosáhli tak, že na tyto nauky systematicky zaměřovali vaši pozornost. Taková přesvědčení jsou úmluvami o realitě a určují, s čím se setkáváte. Stav vašeho uvědomění pak udává to, jak reagujete na životní dramata, jež vytváříte. Máte svobodnou vůli zvolit si, co chcete, a co zasejete, to pak taky sklidíte. Troufáme si tvrdit, že jste mnohem složitější a úžasnější, než si uvědomujete. S vírou, důvěrou a touhou - obohacenou o kosmické vědění i selský rozum - se rozhodně můžete naučit zaměřovat svoji pozornost, mít jasno ve svých záměrech a dávat najevo, co v životě chcete."


,,Objevení vlastní síly je v každé realitě úctyhodným úspěchem, i když dosáhnout tohoto stavu mysli není zrovna snadné. Jako u každé jiné dovednosti se na ni musíte soustředit, rozvíjet ji a oživovat. Ale jakmile v sobě tu sílu jednou probudíte, začne sama kvést a růst jako mohutná rostlina, zděděná po předcích a vzkvétající rok od roku stále víc. Napojení na vlastní sílu je nejpřirozenějším a nejvzácnějším rozkvětem probuzené mysli. V hlubinách vašich buněk jsou skryté vzpomínky a záznamy všech vašich předků, z nichž někteří se potýkali s týmiž problémy jako dnes vy. Vnímání reality je vtištěno do genetického kódu a je předáváno mezi různými osobami v rodokmenu. Ve všech dobách a ve všech realitách celé existence je osobní svoboda nezbytným předpokladem zavádění nových parametrů pravděpodobnosti. Třebaže někteří z vašich předků věděli, že probuzení lidé si sami přesně určují směr a nepotřebují školení prolhaných vůdců, svoboda a zlepšení, které uskutečnila jedna generace, nejsou ještě zaručeny pro další. Každá generace si sama vybírá své vlastní hodnoty i to, co je důležité pro duchovní růst. Pokud individuálně zkoumáte a rozvíjíte svou vrozenou sílu, vzkvétáte. Pokud se jí zřeknete, způsobíte tyranii."


,,Podstata reality je taková, že bude odrážet, míchat, mísit a hrát si bez soudu se všemi typy energie. Vaše myšlenky, pocity touhy a emoce, vyjádřené slovy i činy, to všechno jsou projekce energie vycházející z vašich osobních přesvědčení. Když si začnete více uvědomovat svá přesvědčení, začnete také řídit svůj život. Život není sled nahodilých událostí; v jádru je to zkušenostní dohoda mezi mnoha bytostmi z mnoha realit za účelem průzkumu a objevů."

 

,,Tvořivé vyjádření a nejvyšší zodpovědnost jsou klíči k probuzení a rozvoji vaší duchovní inteligence. Objevení vlastní síly je o zkoumání sama sebe a o poznání, jak a proč fungujete. Velkolepé možnosti a svoboda se hojně vyskytují pokaždé, když si zvolíte cestu posílení, abyste mohli vytvářet svou realitu spolu se silou multiverza, které zahrnuje celou existenci včetně zdánlivě trojrozměrného univerza."


,,Současný stav vědomí odhaluje vám i vašemu světu spoustu neviditelných sil. Síla éteru, síla těla a síla záměru představují velmi starou, avšak nezbytnou kombinaci, pokud máte pokročit na cestě k porozumění životu. Říká se, že moc kazí a že absolutní moc kazí absolutně, což možná naznačuje, že úskalím moci je lepší se zcela vyhnout. Ve skutečnosti jste se z ní zrodili. V této realitě jste počati pomocí sexuální síly a vrozená síla vás popohání, abyste ve vhodnou chvíli opustili dělohu své matky."

 

,,Podstata existence je naplněná silou a stejně tak i vy. Jste mocné bytosti, nemůžete se síle vyhnout, a když začne působit, vždycky budete zkoušeni, zda ji nezneužijete. Moc je zkouška charakteru a volba je vždy na vás. V jediné malé buňce je větší potenciál, než můžete využít za celý svůj život, nicméně než se brány k mystériím multiverza otevřou, globální vědomí musí nejdříve prokázat, že přijímá nejvyšší odpovědnost za manipulaci s takovým druhem síly."


,,Období mezi léty 1987 a 2012 bylo významnými mudrci v mnoha epochách předpovězeno jako bod zvratu ve velmi významné periodě lidského vývoje."


,,Jednou za dlouhý, předlouhý čas proběhne na určitých místech v čase a prostoru silná akcelerace kosmické energie. Vychází se ze společného ujednání mezi různými formami inteligence, včetně hvězd, planet a nesčetného množství kosmických hráčů, a tato akcelerace je navržena tak, aby probudila různé účastníky k mnohem lepšímu prožívání existence za pomocí ohromné změny ve vibraci energie. Brána k tomuto probouzení se ve vašem světě otevřela v roce 1987 a započalo tak pětadvacetileté období neslýchaných změn a závratné transformace. Období mezi léty 1987 a 2012 bylo významnými mudrci v mnoha epochách předpovězeno jako bod zvratu ve velmi významné periodě lidského vývoje."


,,Mnohé staré národy ve vašem světě si vysoce vážily vědění, že existence je složená z mnohočetných vrstev fyzické i nefyzické inteligence. Pozorovaly a studovaly myriády nepatrných nelineárních informací, které objevily ve vzorech a cyklech přírody. Po celé věky byl význam slunečních cyklů stěžejní pro téměř každou civilizaci. Váš vztah k času vychází z přítomnosti a polohy slunce. V jiných dobách lidé poznali, že sluneční paprsky jsou zdrojem života, a považovali slunce za Boha, za božstvo stvoření. Rovněž věděli, že konce jsou znameními a signaturami nových začátků, což názorně dokládaly změny ročních období během každoroční cesty Země okolo slunce.
Rytmy přírody jsou rozhodujícím způsobem důležité pro to, abyste pochopili, jak váš svět funguje. Staří považovali mystéria života, smrti a znovuzrození za klíče k porozumění různým cyklům vývoje ve fyzické realitě i mimo ni. Zaznamenali, že čas je cyklický a že modely života se stále znovu opakují a krouživé spirále, skýtajíce nové možnosti stejně jako ty dobře známé. Mnozí z vašich předků měli názory na život a čas velmi odlišné od těch, jež zastáváte nyní vy. Z určitých pohledů lze čas nahlížet jako ohebný a proměnlivý, lze vidět minulost a budoucnost probíhat stejně přesvědčivě a živě jako přítomnost. Čas slouží jako lokalizátor a pořadač realit a vytváří neviditelné hranice jako dějiště tvoření."

 

,,Toto pětadvacetileté období akcelerované energie je v mnohem větším měřítku jako záložka v čase. Ukazuje na místo, kde všechny zúčastněné formy vědomí velmi, velmi rychle prožívají obrovský vzrůst uvědomění pomocí začleňování mnoha nových náhledů na realitu."


,,Během těchto dvaceti pěti let přechodu a transformace se verze reality, kterou jste se naučili znát, bude zdát méně a méně stabilní. Události ve světě se vystupňují až v chaos a vy budete nuceni se probudit a doopravdy začít přemýšlet o tom, co se děje. Tohle je nejnáročnější a nejpodnětnější doba, ve které lze žít a ptát se na vše - na svůj život, na svou víru a pohled na svět. Je to nezbytné pro objevení vlastní síly, abyste mohli vytvářet svět, se kterým přicházíte do styku. Chce to velkou odvahu ptát se na svou existenci a ještě více síly je zapotřebí, abyste rozpoznali a uvědomili si pravdu, když ji spatříte."


,,Často popisujeme toto konkrétní údobí jako „nanosekundu" v kronikách času, poněvadž z jistých perspektiv a úhlů pohledu uplyne pětadvacet let rychleji než mrknutí oka. Nahlížet do kronik času a pátrat po této periodě může být jako hledání jehly v kupce sena. Nicméně veškerá existence je složitě propojená a všechen čas existuje zároveň, tudíž s trochou znalostí a know-how lze mnoho oblastí, které považujete za čas a prostor, najít a prozkoumat. Klíčem je perspektiva."

 

,,Při pohledu zvnějšku vašeho času se tato léta jeví jako plná velkolepých možností pro lidstvo, kterému se nabízí spousta nových širokých perspektiv vědění, a jako doba, kdy se lze probudit v průběhu ohromné duchovní renesance. Možná se divíte: Jak je to možné ? Proč my ? Proč zrovna tady ? A proč teď ? Nuže, veškerá existence je navrhována s velkolepým záměrem, a z našeho pohledu se musíte nejdříve snažit poznat sami sebe a pak teprve budou odpovědi dávat smysl."


,,Všechny částečky v existenci jsou protkané a propojené spletitou sítí vědomí. Než se ponoříte do trojrozměrného života, máte schopnost zhlédnout parametry pozemského života, dohlížet na aspekty svého osobního plánu, cíle a záměru v rámci specifických podmínek vědomí. Volíte si okamžik a čas svého zrození, stejně jako svůj rodokmen, kde je po předcích spousta kódů vycházejících z mnoha životních lekcí. Tady na své plány okamžitě zapomenete, abyste svou hru života mohli hrát efektivněji. Pohroužíte se do své identity a začnete se plně zabývat zkoumáním a prožíváním cesty, kterou jste si vybrali. Průběh vašeho života je významný a smysluplný proces, který vás neustále podněcuje k rozvíjení vlastních schopností. Takže se učíte o podstatě existence a také to, jak spravovat svou biologickou formu."

,,Je velmi důležité, aby jste porozuměli četným rolím, které ve vašem životě hrají multidimenzionální vlivy. Jak vám bude stále jasnější, že vy i váš svět sdílíte čas a prostor s dalšími realitami, objevíte také, že existujete i v těchto dalších realitách. Možná se vám zdá, že existujete jako jedna bytost, jste však nekonečně propojeni s realitami ležícími za hranicemi vašeho vnímání."

 

,,A co přesně to vnímání je ? Jak mohou ty četné reality existovat vedle sebe, když vy jste si jich sotva kdy všimli ? Individuálně i kolektivně produkujete vibrační frekvenci, která vás staví do konkrétní verze reality. Tento nefyzický energetický podpis přesně vymezuje vaši podstatu od okamžiku k okamžiku a nastiňuje parametry vaší pozemské zkušenosti. Vaše rozsáhlejší realita světa se zakládá na řadě hromadných ujednání a váš osobní život je soukromou cestou objevování sebe sama v rámci tohoto obrovského systému, kde uskutečňujete své zvolené představy. Způsob, jakým chápete a interpretujete to ohromné množství dojmů a podnětů uvnitř tohoto mnohovrstvého prostředí, určuje stupeň vašeho rozvoje. Vaše vnímání neboli schopnost cítit různé nepatrné nuance reality se probouzí, a když jednáte pružně a s důvěrou, pak má tendenci lépe se rozvíjet a růst."


,,Přímé telepatické vědění totiž podporuje a udržuje existenci mnohem větší reality, než jakou vy v současné době vnímáte. Na frekvenci, která je vlastní všem formám energie, je telepatie přirozenou formou komunikace. Na psychické úrovni se všichni rychlostí myšlenky nevědomky domlouváte na tom, jaká je povaha reality. Vaše buňky neustále přijímají data a hodnotí, zpracovávají a přenášejí signály nesoucí frekvenci toho, co máte zažívat. To se děje automaticky, aniž byste si toho byli v nejmenším vědomi."

 

,,Kdybyste se v tomto okamžiku vašeho vývoje naráz vědomě přesunuli k multi-dimenzionálnímu způsobu života - kde simultánní životy, nebeští příbuzní a pravděpodobné reality existují najednou - nejspíš byste své ústrojí přetížili a spálili si obvody."

 

,,V trojrozměrném světě musíte být hodně uzemnění, abyste mohli zapojit a pochopit myriády znamení, symbolů a významů v jiných realitách."


,,Nejdříve ze všeho musíte milovat a přijmout sami sebe takové, jací jste, a to není snadný úkol. Jakmile s láskou přijmete sami sebe jako svůj vlastní výtvor, osvobodíte se od masově vyvolávaného transu bezmocného žití. Musíte žít svůj vlastní život s jasně vymezenými hranicemi a rozlišováním a správně posuzovat a rozlišovat vše, s čím se setkáváte. Navíc se musíte naučit upřímně a otevřeně vyjadřovat své pocity a zdůrazňovat vlastní sebeúctu, až se budete učit milovat sami sebe takové, jací jste. S podmiňováním, omluvami, soutěžením nebo přáním být někdo jiný se nikam nedostanete. Pokud nemáte jasně vymezené hranice, možná vás omezují nejen postavy z této dimenze, ale i z jiných. Nejprve se musíte naučit vážit si své lidské podoby a pak můžete zvýšit svou vnímavost a začít zkoumat síť existence zaměřením pozornosti na mohutný příval životodárné energie, naplňující váš svět."


,,Abyste mohli rozšířit obzor svých přesvědčení, rozprostřete svou mysl a představte si, že jste napojeni na nepřerušovanou síť inteligence, která hluboce zkoumá potenciál vnímání pomocí složité a laskavé hry vědomí. Až přečtete tato slova, zavřete na chvíli oči, relaxujte a dovolte sami sobě opravdu pocítit hloubku možností v tomto konceptu. Až otevřete oči a znovu se zaměříte na současnost, zachovejte si svou zkušenost a povšimněte si některých obrazů či symbolů, které vám vaše obrazotvornost poskytla. Vaše představivost je důležitým nástrojem pro rozpoznání a zkoumání neviditelných nefyzických sfér, které se kříží s fyzickým světem hmoty."

 

,,Tuto stránku představivosti jste v moderních dobách ignorovali díky velmi účinné, cílevědomé a dlouhodobé kontrolní kampani, která hlásala vrcholnou nedůvěru a podezření vůči tělesné síle a schopnostem. Vězte, že skryté nefyzické sféry i fyzický svět jsou aspekty jedné reality. Vaše vědomí od okamžiku k okamžiku s důmyslným půvabem a lehkostí operuje ve fyzické i nefyzické realitě. S touto schopností jste se narodili, avšak vedli vás k tomu, abyste věřili falešným omezením a nedůvěřovali svému vnitřnímu vedení. Plány týkající se podmiňování a kontroly lidské duše mají své kořeny ve velmi dávných dobách a ve vašem genetickém odkazu bylo pevně zakotveno a zakódováno mnoho omezujících názorů na podstatu reality. Předávaly se z generace na generaci, aniž by se zpochybňovala jejich opodstatněnost či smysl."


,,Podstata jakékoli reality se může jevit oddělená od všeho ostatního, i když všechny aspekty existence jsou propojeny stejnou životní energií. Všechny reality mají společnou schopnost připojit se k síti interaktivní inteligence, jež existuje před i za hranicemi prostoru a času, který v současné době vnímáte. Ve vašem prostoru a čase se lidské vnímání postupně přizpůsobuje obrovské změně v uvědomění, která je nutná, aby se mohlo obnovit spojení lidí s Kosmickou inteligencí. "

 

,,Jakmile se vaše vědomí otevře multidimenzionálním kvalitám existence, naučíte se shromažďovat poznatky z jiných míst a přenášet je do trojrozměrné reality, aby pozvedly a napravily váš život. Vaše osobní úspěchy mají vážný dopad na stav celosvětové mysli, a když se „ideál stane skutečností", vy i váš svět budete vzkvétat novými nápady, abyste vytvořili novou představu o smyslu života."


,,Když změníte svůj postoj, změníte svůj osobní i kolektivní život. Lidé po celém světě si uvědomují potřebu přesměrovat globální pozornost na upřímnost a poctivost, kdy bude v prvořadém zájmu harmonie a uctivá péče o Zemi a všechny její tvory. Jak se budou vibrace masového vědomí rozšiřovat a vyzrávat, nabere vše větší rychlost a získá hlubší smysl. Země tyto změny cítí. Povznesený stav uvědomění v kolektivním vědomí lidstva způsobuje, že se Země otevírá a vydává více z celého příběhu času uloženého uvnitř své bytosti."

 

,,Pokud toužíte poznat a zvládnout pravdu o sobě samých, přispíváte k vytvoření frekvence vědomí žádajícího odhalit a zpřístupnit pravdu o lidské historii. Rozvíjení spirituálního vědomí otáčí klíči k archeologii Země a je také nezbytně důležité pro porozumění vaší minulosti, přítomnosti a pro blaho v budoucnosti."

 

,,Lidskou mysl extrémně stimuluje spousta jemných kosmických sil, aby uvedla do chodu nový druh vědomí. Možná jste teprve začali oťukávat obrovské možnosti tvořivého vyjádření, které čekají na váš zájem, nicméně miliony ostatních už jsou na své cestě dost daleko a stále hlouběji zkoumají a objevují vlastní sílu a život kolem."

 

,,Lidé se někdy pravdy bojí, přičemž multidimenzionální aspekt transformace otřásá lidstvem do hloubi duše. Po celém světě lidé pozorují značný nárůst výskytu neobvyklých energií a aktivit na nebesích. Váš svět vždy sdílel čas a prostor se souběžnými realitami, které vy nevidíte. ,,Interdimenzionální, mimozemští a ultradimenzionální návštěvníci jsou uživatelé jiných realit, které se s tou vaší mohou vzájemně ovlivňovat. Dobrotivé bytosti neustále pozorně sledují váš svět; nicméně je zde i velmi zjevný a silný vliv soustavy energií, které nemají na srdci váš nejlepší zájem."

 

,,Prastaré rčení „jak nahoře, tak dole" je pravdou, která vystihuje více situací a událostí, než dovedete nyní pochopit. Neviditelné energie z jiných realit jsou k vám i k vašemu světu přirozeně přitahovány a vibrace záměru, které vyzařujete, určí vlastnosti a druh vlivu, který od nich pocítíte."

 

,,Realitu tvoří mysl. Ti, kteří se vám pokoušejí vaši mysl ukrást nebo zablokovat, schraňují tato tajemství po dlouhou, velmi dlouhou dobu !
Lidé ze Země tisíce let nepřetržitě vytvářeli své zkušenosti velmi ledabyle a nevšímavě. Myšlenky a pocity, slova i představy neustále pátrají, aby přitáhly něco sobě podobného. Když chcete produkovat potřebné a efektivní výsledky, myšlenky musí být přesně zaměřené na požadovaný cíl. Pochopení tohoto vědění je důležitým klíčem k zasvěcení lidstva do vyššího stavu vědomí."

 

,,Bouřlivá transformace zachvacující vaši planetu skýtá spoustu možností, jak spatřit realitu v novém světle, jak dosáhnout nových úrovní v chápání sebe sama a jak ve svém životě využít nová pravidla reality. Brilantní mysli, ladně operující mimo rámec tradičních zavržení a dogmat, se vždy nadšeně shodovaly na tom, že myšlení podmiňuje a zhmotňuje prostor."
,,Miliony lidí si ověřují, že myšlenka tvoří realitu, když se pomocí své intuice napojují na nefyzické, neviditelné energie, které prostupují prostorem a celou existencí. Realitu tvoří mysl. Ti, kteří se vám pokoušejí vaši mysl ukrást nebo zablokovat, schraňují tato tajemství po dlouhou, velmi dlouhou dobu. Ve vašich školách se osvobozující vědění neučí. Zrazují vás od pravdy, takže není divu, že byl tento závažný problém, vyplouvající na povrch v tolika životech, zatlačován do pozadí. V podstatě se musíte na osobní, globální i galaktické rovině vyléčit ze strachu, že byste se stali nositeli a hlasateli vlastní pravdy."

 

,,Současný styl západní civilizace podporuje skeptiky a pochybovače, kteří jsou za své otravné úvahy uznáváni a odměňováni. A protože je zde prastarý, hluboce zakořeněný strach z těla a jeho moudrosti, lidé už neumí rozlišovat mezi tím, co jim předkládají jako pravdu a co jim samotným dává smysl. Toto kolektivní popírání nyní dosahuje kritické hranice a po věky shromažďovaný emocionální jed vyplouvá na povrch a chce být odhalen a bezpečně uvolněn. Při pohledu z vyšší perspektivy se lidé na Zemi probírají z kolektivního šoku podobného bezvědomí, který blokoval příliv duchovního vědění do lidských genů. A zatímco mnohým už je docela jasné, že tvoří vlastní realitu, obrovská většina lidí se teprve potřebuje probudit z nepřetržitě kontrolovaného polospánku bezmocnosti, do kterého dobrovolně upadla."


,,Stará bitva mezi vědou a náboženstvím o výlučné právo přesně vymezovat realitu dospěla do kritického bodu. Možná jste se tím stejným problémem zabývali už i v jiných časech a na jiných místech. Geologické záznamy nabízejí dostatečné důkazy, že jaderné výbuchy ničily civilizace již před tisíci lety. Východní náboženské texty se zmiňují o mnoha dlouhých válkách na nebesích, jež nadělaly na Zemi spoušť. Důmyslné artefakty a neobvyklé kostry, staré miliony a dokonce miliardy let, se po staletí nacházely v neporušených kamenných vrstvách. Minulost byla přikrášlována, ovládána a vymazávána. To, co jste se o historii Země učili ve škole, je chaotická změť dezinformací o nevzdělaných lidech žijících ustavičně v rozporu se životem. Tyto interpretace se staly součástí základů myšlení, které přijímá koncepty bezmocnosti a sebeobětování, a vy si tenhle způsob výkladu existence necháváte vnucovat a líbit. Je to dovedeno do extrému, dokonce i příroda je potenciální nepřítel - spíše nepředvídatelná a vrtošivá síla, na kterou nemáte žádný vliv, nežli prodloužení a vyjádření kolektivní mysli."

,,Tyto časy změn si žádají rychlé vybřednutí z éry nevědomosti, osvobození se od starého prokletí, jež účinkovalo tisíce a tisíce let. Když chcete vzkvétat a prospívat, musíte doopravdy přijmout a zaktivovat přesvědčení, že váš fyzický nástroj - tělo, které obýváte - má neocenitelnou hodnotu. Musíte se přihlásit ke své vlastní důstojnosti a být ochotni a schopni cítit skutečnou lásku a vděčnost sami k sobě. To je vskutku nepostradatelné pro odstartování změn a přilákání těch nejlepších zkušeností, které život nabízí. Lásku, kterou hledáte u jiných, musíte vytvářet vy sami, pro sebe. Pokud sami k sobě cítíte opravdovou lásku, jste propojeni s životní energií, která vyživuje celou existenci, a zároveň k ní přispíváte svým dílem. Je to velkolepý dar, který byste měli nabídnout světu - vaše vlastní podoba frekvence lásky."

 

,,Abyste mohli pěstovat láskyplný vztah sami k sobě, najděte si každý den ráno i večer čas, sedněte si nebo stoupněte na pět či deset minut před zrcadlo a dívejte se sami sobě do očí. Udržujte přímý oční kontakt, otevřete své srdce a řekněte si, že se milujete. Opakujte slova „miluji tě" nahlas a pořád se dívejte do odrazu svých očí v zrcadle. Sledujte své zornice i duhovky a dovolte si cítit všechny pocity, které vyplynou na povrch, jako když hřejivé sluneční paprsky tančí v hlubokém lese. Když děláte toto cvičení, musíte také sledovat své jednání a odezvy na vlastní láskyplná prohlášení. Objevují se v zrcadle různé verze vás samých ? Usmíváte se ? Narážíte na něco, co vás přimělo sklopit oči a uhnout pohledem ? Je tam nějaká část vás samých, která lásku nepřijímá ? Co dělá vaše tělo ? Objevily se slzy a rozpouštějí pečeti vašich vzpomínek ? Zadržujete dech nebo dýcháte dlouze a zhluboka ? Jak se cítíte, když jste si schválně udělali čas, abyste si řekli, že jste milováni ?"


,,V průběhu života se učíte používat svou mysl mnoha různými způsoby, třeba při mentálních cvičeních. Zvažování a analýza vašich reakcí vám pak odhalí tajemství vlastního myšlení. Čeká na vás nekonečné množství možností, a když si dáte tu práci a naučíte se věřit sami sobě, tak vám budoucí časy nabídnou jedinečné zážitky obohacující vaše vnímání reality. Toto nové vnímání má v sobě život, smysl a lehkost i lék a přenáší se aktivně od hvězdy k hvězdě a od buňky k buňce. Jako lidská bytost proděláváte velkou restrukturalizaci duše, aby si začala více uvědomovat četné skryté skutečnosti, a jako průkopník vnímání musíte nezbytně porozumět a uvěřit životu, který vytváříte."

 

,,Současné válčení a ovládání praktikované světovými vůdci svědčí o jejich zoufalství nad tím, že ztrácejí kontrolu nad lidstvem. Udělají cokoli, aby odvrátili vaši pozornost od probouzení vaší síly. A ti, kteří odmítají procitnout, krmí ty, kdo je kontrolují. To je bezpochyby stará dohoda. Když se však probouzí vědomí, žádnou kontrolu nepotřebuje. Nemůžeme vám zaručit, že vaše realita bude životaschopná, což vám ale nebrání tvořit svoji verzi světa při vědomí, že tyto snahy mají prakticky neomezenou podporu ze strany multiverza. Váš svět vždy pozorovalo a studovalo mnoho různých bytostí, pokaždé s jinými úmysly a programy. Avšak celkově vzato lze říci, že ti, kdo rozumějí spletitosti spolupráce, vás podporují. Účelem této podpory je zachovat smysl, účel a důstojnost života tváří v tvář zpřísněné kontrole a zneužití moci. Když se formy vědomí rozhodnou zapomenout, popírat, oslabovat a přehlížet svou vlastní tvořivou a zvídavou sílu, když zdevalvují svobodné myšlení, pak se stanou částí dramatu nebo hry, lze-li to tak říci, která jim umožňuje zažít existenci pod kontrolou a nadvládou druhých."

 

,,Ponaučení a problémy zahrnují strach z neznámého, z vnímání širšího spektra realit a z odpovědnosti za svůj život. Přemáhání strachu z vlastní síly je obvyklým stadiem ve vývoji vědomí. Přesto nejdůležitější otázkou zůstává : Jak daleko ještě půjdete, než si začnete cenit toho, co je od narození vaše ?"


,,Je čas si pospojovat body. Události v sobě nesou mnohovrstevný význam a vše záleží na úhlu pohledu. Jste ochotni převzít odpovědnost za lásku k sobě samým a k Zemi a vytvářet prostředí blahodárného života ? Dokážete pochopit nesmírnost úkolu, do kterého jste se v tomto životě pustili ? Umožníte, aby se objevil větší obraz ? Flexibilita mysli vyžaduje, abyste používali svou představivost novými tvořivými způsoby, čímž se budují základy myšlení s jasným, vědomým záměrem. Že je to těžké, ještě neznamená, že se to nepovede. Výzvy zostřují váš důvtip, a pokud si věříte, mohou odhalit vaše nejlepší schopnosti a naučit vás přizpůsobovat se větrům změn. Tohle je doba přímo stvořená ke zdokonalení vašich fyzických, mentálních, duchovních a emocionálních dovedností. Dokažte sami sobě i celému světu, že vaše myšlenky formují životní energii okolo vás a že jste tvůrci svých zážitků a zkušeností."


,,Transformace vědomí šířící se světem je multidimenzionální drama, symfonie nejvyššího významu, která se v podstatě týká odvahy, je to dohoda mezi mnoha realitami o uzdravení lidské mysli a ducha a všeho, co je s tím spojeno. Z pohledu simultánního, vše prostupujícího „nyní" vyžaduje každé uzdravení soucitné přehodnocení a aktivní porozumění lidem, místům, časům i událostem. Novým, obecným smyslem toho všeho je, abyste poznali, že život je důležitý a že se o něj musíte starat. Radíme vám, abyste začali být sami sebou fascinováni, poněvadž jste zázračná forma stvoření, schopná pomocí myšlenky, slova a skutku projevit nádhernou a velkolepou podobu existence. Hledejte cestu, která přináší zábavu a radostný život, takovou, kde budete přitahovat smysluplné a významné životní zkušenosti. Vždy aktivně předávejte dále to, co jste se naučili. Věřte v dobrotu existence, protože ona opravdu je tak báječná. Máte svou vlastní obratnost, půvab a styl. Používejte je!"

,,Toto je nejšťastnější doba pro život, doba, která se zapíše do kronik slavných reinkarnačních příběhů. Jednou, možná v budoucnu, budete vyprávět úžasné legendy o tom, jaké to bylo žít na Zemi během mohutného přílivu energie - pětadvacetiletého údobí odhalování multidimenzionálních mystérií, tak grandiózních, závažných a navždy zlatým písmem zapsaných v kronikách času. Chtějte přijmout opravdové vědění a svobodu, drazí přátelé, a na cestě posílení co nejlépe využívejte všechny své přítomné okamžiky."